TEMPLOMI HIRDETÉS, 2019. 04. 14.

Budapest, 2019. 04. 14.

VIRÁGVASÁRNAP

„C” évben

TEMPLOMI HIRDETÉS

1./Ma VIRÁGVASÁRNAP van. Emlékezünk Jézus ünnepélyes jeruzsálemi bevonulására. A 9 órai szentmisén hittanosaink és a ½ 11 órai szentmisén templomunk kórusa adja elő Jézus szenvedéstörténetét, a PASSIO-t. Vezényel: Leskó Zoltán A 9 órai szentmise elején tartjuk a barkaszentelést, előtte a sekrestye folyosóján lehet barkát vásárolni. A bejött adományokat a szentsír virágaira fogjuk fordítani. Ha valaki külön szán adományt a szentsírra, kérjük hozza be a sekrestyébe. Sajnos nagyon megemelkedett a virág ára is.

2./Nagyhétfőn, Nagykedden és Nagyszerdán szentmisék a szokott időkben (7 és ½ 11-kor) lesznek.Nagyhéten ÜGYFÉLFOGADÁS nincs!! Legközelebb: 04.25: 17-18 között lesz ügyfélfogadás!

3./Nagyhétfőn 18 órai kezdettel templomunkban a „Kruppa Quartett”: (tagjai: Kruppa Bálint, Osztrovits Éva, Kurgyis András és Baranyai Barnabás) előadja: HAYDN: Krisztus hét szava a kereszten c. remekművét. A közben elhangzó rövid elmélkedéseket Dr. Török József egyetemi tanár, lelkész tartja.

———————

A szent három napban a következőképpen alakul templomunk nyitvatartása:

Nagycsütörtökön de. nálunk nincs szentmise, csak a Szt. István Bazilikában de. 10 órakor az olajszentelési szentmise!!!

Nagycsütörtökön: 16 – 17.30-ig: Gyónási lehetőség

18: Szentmise az utolsó vacsora emlékére

Virrasztás 20 óráig, majd éjszakai zarándoklat

/21 órától: találkozó a remetei Bazilika előtt útvonal: M.remete-Budaszentlőrinc-Makkosmária – Szt.Anna rét- Kútvölgyi kápolna (kb.16km)/

Nagypénteken: 9-11-ig: Gyónási lehetőség

közben:10: Keresztút a templomban

A templom délig lesz nyitva!

———–

18: Szertartások( János Passio – kereszthódolat- szentáldozás – rövid virrasztás a szentsírnál.

A Passio-t vezényli: Barlayné Sraj Aranka.

Nagyszombat: 7: Szentségkitétel

9-11: Gyónási lehetőség

17.45: Szentségbetétel

18: Szertartások-szentmise-körmenet

HÚSVÉTVASÁRNAP:

Szentmisék: 9: (utána ételszentelés)

1/2 11:Felhangzik: Bárdos Lajos: Missa Prima

J. S. Bach: Mein Jesu lebt – Halleluja (a 145. – Húsvéti Kantátából

Közreműködik: Carmine Celebrat kórus

vezényel: Zimányi István

orgonál: Erdődy János

12: orgonás szentmise

18: orgonás szentmise

A TEMPLOM 7:30-13:00 ÉS 17:30-19:00-IG LESZ NYITVA!

Húsvéthétfő: Szentmisék: 9 és ½ 11 órakor

/Du. nincs szentmise!

A ½ 11-es szentmise után a templomot bezárják!/

KEGYELMEKBEN GAZDAG, BOLDOG, ALLELUJÁS

HÚSVÉTI ÜNNEPEKET KÍVÁN HÍVEINEK :

A PLÉBÁNIA PAPSÁGA!

Mentes a vírusoktól. www.avast.com